Çeyreği 15 olan kalemlerin yarısı kaç kalemdir?

çeyreği 15 olan kalemlerin yarısı kaç kalemdir?

çeyreği 15 olan kalemlerin yarısı kaç kalemdir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Çeyreği 15 olan kalem sayısı 4.15=60 dır. Kalemin yarısı 60/2=30 dur.