Çevreye en az zarar veren enerji türü hangisidir

çevreye en az zarar veren enerji türü hangisidir

Çevreye en az zarar veren enerji türü hangisidir?

Cevap: En az zarar veren enerji türü, temiz ve yenilenebilir olanlardır. Bu enerji kaynakları, çevreye zararlı gazlar salınmadan elektrik üretirler ve doğal kaynakları tüketmeden yenilenebilirler.

Bu kapsamda, rüzgar, güneş, hidrolik, biyokütle, jeotermal enerjileri en az zarar veren enerji kaynakları arasındadır. Bunların yanı sıra nükleer enerji de, karbon emisyonlarının düşük olması sebebiyle bazıları tarafından temiz bir enerji kaynağı olarak görülebilmektedir. Ancak nükleer enerjinin çevreye yayabileceği radyoaktif atıkların doğaya zarar verici etkileri dolayısıyla bazıları tarafından tercih edilmemektedir.