Cevap nedir

لم
ان
2
8.
0,3 mol uçucu bir sıvının 4,5 mol suda çözünmesiyle
hazırlanan çözeltinin t °C deki buhar basıncı 22 mbar dır.
Aynı sıcaklıktaki suyun buhar basıncı 23 mbar
olduğuna göre, uçucu sıvının t °C deki buhar ba-
sıncının değeri kaç mbar dır?
A) 3,5 B) 6
C) 7 D) 21
E) 15