Cevap lazım

Aşağıdakilerden hangisi u’e eşittir?

A) 1/3

B) 2/5

C) 3/4

D) 3/25

Yüzde 75 = %75=75/100=3/4 @AZY

D şıkkı
Çünkü 25 ile 3 ü çarpınca 75 oluyor benim fikrim bu