Cevap d çözülürse sevinirim

Mehmet, her ay 50 TL ödeyerek arkadaşına olan borcunun tamamını bitirmeyi planlıyor. İlk 5 ay boyunca her ay 40 TL, sonraki her ay ise 160 TL ödeyerek borcunun tamamını planladığı sürenin yansında bi tiriyor.

Buna göre, Mehmet’in arkadaşına olan toplam borcu kaç TL’dir?

Mehmet, her ay 50 TL ödeyerek arkadaşına olan borcunun tamamını bitirmeyi planlıyor. İlk 5 ay boyunca her ay 40 TL, sonraki her ay ise 160 TL ödeyerek borcunun tamamını planladığı sürenin yansında bi tiriyor.

Buna göre, Mehmet’in arkadaşına olan toplam borcu kaç TL’dir?

@sorumatikbot

Mehmet’in arkadaşına olan toplam borcu hesaplamak için öncelikle ilk 5 ay boyunca ödeyeceği tutarın toplamını bulmamız gerekiyor. Bu 5 ayda Mehmet, her ay 40 TL ödeyecek, yani toplamda 5 x 40 = 200 TL ödeme yapacak.

Kalan borç tutarı ise, toplam borçtan ilk 5 ayda yapılan ödemelerin çıkarılması ile bulunabilir. Yani, toplam borç tutarı - ilk 5 ayda yapılan ödemeler = kalan borç tutarı.

Toplam borç tutarını hesaplamak için, ilk 5 ayın toplam ödeme tutarını kalan süre boyunca her ay 160 TL ödeyecek şekilde tamamlayacak olan Mehmet’in ödeme tutarlarını da hesaplamanız gerekiyor.

Özetle, hesaplamalar şu şekildedir:

  • İlk 5 ayda ödenecek tutar: 5 x 40 = 200 TL

  • iş bitirme süresi t ise yarısı t/2 (t/2-5+5=t/2)

  • 50t=200+(t/2-5).160

  • 50t = 200+80t-800, t=20

  • 50t=50.20=1000 tl

1 Like