Cevap b ekok sorusu

EKOK(a, b) = a +b
eşitliğini sağlayan kaç tane (a, b)
doğal sayı ikilisi vardır?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3