Cevap B bakarmsnz?

48 litresi su olan 60 litrelik şekerli sudan 15 litre alın- mış, yerine 15 litre saf su konmuştur.
Buna göre, son karışımdaki şeker oranı yüzde kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 16
D) 18


Anlamadığın yeri sorabilirsin @Melekk