Cevabını merak ediyorum

Belirtili ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştire- bilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kulla- nım vardır?

A) Yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz.

B) Yeni aldığı elbisesinin kolu yanmıştı. C) insanın değerlisi, susmayı da bilendir.

D) Ufukta belirmişti, şimdi evleri Niksar’ın

E) Bilmez misin, düşmandır insanoğlu zamana.

D
Evleri Niksar’ın
-Niksar’ın evleri olabiliyor (ne , kim ,neyin ,kimin soruları isim tamlamasının sorularıdır.