Cesurun eş anlamlısı? Cesur eş anlamlısı nedir?

Cesurun eş anlamlısı? Cesur sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Cesurun eş anlamlısı? Cesur sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Cevap: Cesur sözcüğü ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelimeler **Yürekli, Korkusuz kelimeleridir.