Cds nedir ne işe yarar?

Cds nedir? Ne işe yarar?

CDS (Credit Default Swap), bir tür türev finansal enstrümandır. CDS, bir borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda ortaya çıkabilecek kredi riskini transfer etmek için kullanılır.

Bir CDS sözleşmesinde, bir taraftan borçlu için ödeme yükümlülüğü taşıyan bir “koruma alıcı” ve diğer taraftan borçlu için ödeme yapmaya hazır olan bir “koruma sağlayıcı” bulunur. Koruma alıcı, borçlunun borcunu ödeyememe riskine karşı korunmak için koruma sağlayıcıya bir prim öder. Koruma sağlayıcı, borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda koruma alıcısına belirli bir miktar öder.

CDS’ler genellikle, kurumsal ve devlet tahvilleri gibi borç senetlerinin kredi riskini yönetmek için kullanılır. Bir yatırımcı, borçlunun borcunu ödeyemeyeceği ihtimaline karşı korunmak istiyorsa, borç senedi sahibi ile CDS sözleşmesi yaparak riski transfer edebilir. Böylece yatırımcı, borçlunun iflas etmesi durumunda oluşacak zararın bir kısmını veya tamamını CDS sözleşmesi kapsamında alacağı tazminatla telafi edebilir.

CDS’ler aynı zamanda spekülatif amaçlarla da kullanılabilir. Yani bir yatırımcı, belirli bir borç senedinin kredi riskinin artacağını düşünerek, CDS sözleşmesi yaparak bu riski başka bir yatırımcıya transfer edebilir. Bu şekilde, CDS sözleşmesi yaparak spekülatif kazanç sağlama amacı taşıyan yatırımcılar, borç senetlerinin fiyatlarını manipüle etme potansiyeline sahip olabilirler.