Çatalhöyük yerleşmesinin özellikleri nelerdir

çatalhöyük yerleşmesinin özellikleri nelerdir

çatalhöyük yerleşmesinin özellikleri nelerdir

Cevap: Çatalhöyük, Türkiye’nin Konya ilinde yer alan tarihi bir yerleşimdir. M.Ö. 7500 - 5700 yıllarına tarihlenen bu antik yerleşme, birçok ilgi çekici özelliğe sahiptir:

  1. Yoğun Yerleşim: Çatalhöyük, döneminde oldukça yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapmıştır. Yaklaşık 8.000 kişinin yaşadığı düşünülmektedir.

  2. Evlerin İnşası: Yerleşimdeki evler tuğla ve kerpiçten yapılmıştı. Bu evlerin üzerine tahta merdivenler veya çatılarından girilen kapılarla erişiliyordu.

  3. Ev İçi Düzenlemeler: Evlerin içi duvarlarla bölünmüş odalardan oluşuyordu. Bu odalarda, depo alanları, yatakhaneler ve atölyeler bulunuyordu.

  4. Duvar Resimleri: Duvarlar, renkli duvar resimleriyle süslenirdi. Hayvan figürleri, insan betimlemeleri ve semboller sıkça kullanılan motiflerdi.

  5. Dini İnançlar: Çatalhöyük’te dini inançlar büyük bir rol oynuyordu. Evlerde bulunan çeşitli figürinler ve mabet benzeri alanlar, dini ritüellerin gerçekleştirildiği yerler olarak kabul ediliyor.

  6. Toplumsal Yapı: Çatalhöyük, eşitlikçi bir toplumsal yapıya sahipti. Bir hiyerarşi bulunmuyordu ve mezarlar evlerin içine gömülüyordu.

  7. Sanat ve El Sanatları: Yerleşimde, taş işçiliği, seramik yapımı, dokumacılık gibi el sanatları önemliydi. Bu sanatlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı.

  8. Tarım ve Hayvancılık: Çatalhöyük halkı, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Buğday, arpa, mercimek gibi ürünler yetiştiriliyordu. Aynı zamanda koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar da besleniyordu.

Çatalhöyük, arkeolojik açıdan büyük öneme sahip bir yerleşimdir ve Neolitik dönemin yaşam tarzını anlamamıza yardımcı olmuştur.