Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama ne denir

canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama ne denir

Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama ne denir?

Cevap: Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama “habitat” denir. Habitat, bir organizma veya türün doğal olarak bulunduğu ve yaşadığı yer veya çevredir.

Bu ortam, organizmanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği, yiyecek bulabileceği, barınabileceği ve üreyebileceği bir yerdir. Her türün kendine özgü bir habitat tercihi vardır ve bu habitatlar, organizmanın özelliklerine ve adaptasyonlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örnek olarak, ormanlar, okyanuslar, çöller, göller, çayırlar gibi farklı habitat türleri bulunmaktadır.