Canlılarda genetik çeşitliliğin artmasına verilenlerden hangisi neden olmaz

canlılarda genetik çeşitliliğin artmasına verilenlerden hangisi neden olmaz

canlılarda genetik çeşitliliğin artmasına verilenlerden hangisi neden olmaz

Cevap:

Genetik çeşitlilik, canlıların genlerindeki farklılıklar nedeniyle oluşur. Bu farklılıklar çoğunlukla doğal seçilim, mutasyonlar ve çaprazlama (melezleme) gibi faktörlerin bir sonucudur. Ancak, aşağıdaki nedenler genetik çeşitliliği azaltabilir:

  • Inbreeding (iç çiftleşme): İç çiftleşme, bir türün yakın akrabaları arasında gerçekleşen çiftleşmelerdir. Bu durumda, birçok benzer gen birleşir ve genetik çeşitlilik azalır. Ayrıca, iç çiftleşme sıklıkla homozigot bireylerin ortaya çıkmasına yol açar, bu da genetik çeşitlilik için önemli bir faktördür. Homozigot bireyler, diğer bireylerin sahip olduğu farklı genlere sahip değildirler ve bu nedenle türdeki genetik varyasyonu azaltırlar.
  • Genetik drift: Genetik drift, tesadüfi olaylar nedeniyle popülasyonda belirli bir gen varyasyonunun kaybolmasıdır. Genellikle küçük veya izole popülasyonlarda meydana gelir ve doğal seleksiyon etkisinden bağımsız olarak, genlerin oranındaki değişiklikleri içerir. Genetik drift, belirli bir gen varyasyonunun kaybolmasına ve popülasyondaki genetik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir.

Bu nedenlerden dolayı, iç çiftleşme veya genetik drift gibi faktörler, canlıların genetik çeşitliliğini azaltabilir.