Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir

canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir

canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir

cevap: Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne “biyosfer” denir. Biyosfer, Dünya’nın üst katmanlarını oluşturan ve canlıların yaşadığı bölümdür. Bu bölgede bulunan su, hava, toprak ve diğer doğal kaynaklar, canlıların hayatta kalması için gerekli olan temel unsurlardır. Biyosfer aynı zamanda, canlılarla çevre arasındaki etkileşimleri de içeren karmaşık bir ekolojik sistemi ifade eder.