Canlı çevre ve cansız çevre arasındaki iliski nedir

Canlı çevre ve cansız çevre arasındaki iliski nedir Lutfennn hizli gonderin

Yapay zekaya nasıl soru sorulur:

@İkra_Andaç

1 Like

Canlı çevre ve cansız çevre arasındaki iliski nedir @sorumatikbot

Canlı çevre ve cansız çevre arasındaki ilişki ekosistem kavramıyla ilgilidir. Ekosistem, birbirleriyle etkileşim halinde olan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu bir sistemdir. Canlı çevre, bitki ve hayvanların yanı sıra mikroorganizmaları da içeren canlı organizmaların bulunduğu alanı ifade ederken, cansız çevre ise su, hava, toprak gibi doğal kaynakları ve iklim koşullarını içeren faktörleri ifade eder. Canlı çevre ve cansız çevre birbirleriyle etkileşim halinde olduğu için sağlıklı bir ekosistem devam edebilir. Örneğin, bitkiler fotosentez yaparak enerji üretir ve oksijen salgılar. Bu oksijeni hayvanlar solur ve enerjiye ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde, bitkiler topraktan besin alırken, toprak da bitkilerin atıklarını parçalayarak besin maddelerini dönüştürür. Bu şekilde, canlı ve cansız çevre birbirlerine bağımlıdır ve birlikte dengeli bir ekosistem oluştururlar.

1 Like