Çağatay türkçesi dönemine ismini veren şahsiyet kimdir

çağatay türkçesi dönemine ismini veren şahsiyet kimdir

çağatay türkçesi dönemine ismini veren şahsiyet kimdir

Cevap: Çağatay Türkçesi, Orta Asya’da 14. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmış olan Türk dili lehçesidir. Bu döneme adını veren şahsiyet ise Timur’un oğlu Şahruh’un veziri ve Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Ali Şir Nevai’dir. Ali Şir Nevai, Çağatay Türkçesi’nin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır ve Türk edebiyatının en büyük ustalarından biri olarak kabul edilir.