Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi suyun hangi özelliği ile açıklanabilir

Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?

Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi suyun hangi özelliği ile açıklanabilir. Sorusunun cevabı.

Cevap:

Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun özgül yoğunluğunun buzdan daha büyük olmasından kaynaklanır.

Su, sıvı haldeyken belirli bir özgül yoğunluğa sahiptir. Özgül yoğunluk, bir maddenin birim hacminin kütlesine denk gelir. Su için özgül yoğunluk, 1 g/cm³’dür. Bu, bir litre suyun yaklaşık 1 kilogram kütlesi olduğu anlamına gelir.

Buzun özgül yoğunluğu ise, sıvı suya göre daha düşüktür. Buzun özgül yoğunluğu yaklaşık 0,92 g/cm³’tür. Bu, bir litre buzun yaklaşık 0,92 kilogram kütlesi olduğu anlamına gelir.

Suyun özgül yoğunluğunun buzdan daha büyük olması nedeniyle, suyun sıvı hali, buzun katı halinden daha yoğundur. Bu, buzun sıvı suyun üzerinde yüzebilmesine neden olur. Buzdağları, suyun daha yoğun kısmına batmayacak kadar hafif olduklarından, suyun yüzeyinde kalır ve yüzeyde yüzerler.

Bununla birlikte, suyun özgül yoğunluğu sıcaklık ve tuzluluk gibi faktörlere de bağlıdır. Örneğin, tuzlu suyun özgül yoğunluğu tatlı sudan daha büyüktür ve bu nedenle tuzlu su, tatlı suya göre daha fazla yüzdürücülük sağlar.