Büyük selçuklularda şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiye verilen ünvan nedir?

Büyük selçuklularda şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiye verilen ünvan nedir?

Büyük selçuklularda şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiye verilen ünvan nedir?

Cevap: Büyük selçuklularda şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiye verilen ünvan Atabey dir.