Bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınan örgüt kültürü boyutu nedir

bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınan örgüt kültürü boyutu nedir

Bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınan örgüt kültürü boyutu nedir?

Cevap: Bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınan örgüt kültürü boyutu, örgüt içinde güç dağılımının nasıl yapılandığı ve işleyişi ile ilgilidir. Bu boyut, örgüt içindeki ilişkilerin ne kadar merkezi ya da dağınık olduğunu belirler.

Bu boyuta göre, örgüt kültürü iki şekilde ele alınabilir:

  • Merkeziyetçi örgüt kültürü: Bu kültür tipinde, güç ve karar verme süreçleri üst düzey yöneticiler tarafından kontrol edilir. Çalışanlar, yalnızca aldıkları talimatları yerine getirirler ve önemli kararlar genellikle üst yönetim tarafından alınır. Böyle bir örgüt kültüründe, hiyerarşik yapı daha belirgin olur.

  • Dağıtılmış örgüt kültürü: Bu kültür tipinde, güç ve karar verme süreçleri daha dağıtık ve işbirliğine dayalıdır. Çalışanlar, kendi alanlarında kararlar almaya ve inisiyatif kullanmaya teşvik edilirler. Yöneticiler, çalışanların fikirlerine açık olurlar ve işbirliği yapmayı teşvik ederler. Böyle bir örgüt kültüründe, ekip çalışması ve yaratıcılık daha ön plandadır.

Bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınan örgüt kültürü boyutu, örgütün başarıya ulaşması için önemli bir faktördür. Örgütün stratejik hedeflerine ve çalışanların ihtiyaçlarına uygun bir güç sistemi seçilmesi, örgütün başarısını artırmaya yardımcı olabilir.