Bütçe ve kesin hesap kanunu teklifini kim imzalar

Bütçe ve kesin hesap kanunu teklifini kim imzalar

Bütçe ve kesin hesap kanunu teklifini kim imzalar

Cevap: Türkiye’de, bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin yasalaşabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı, bütçe kanununu imzalayarak yürürlüğe koyar veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndererek tekrar görüşülmesini talep edebilir.

Kesin Hesap Kanunu Teklifi de aynı şekilde TBMM’de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı, Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni de imzalayarak yürürlüğe koyar veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndererek tekrar görüşülmesini talep edebilir.

Böylece, hem Bütçe Kanunu Teklifi hem de Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin yasalaşabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekmektedir.