Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir?

Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir?

Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir?

Cevap: Havanın izlediği yol sırasıyla Burun>yutak>gırtlak>akciğerler dir. Buna göre cevap Gırtlak dır.