Burdaki edebi sanatları ayrıntılı bir şekilde çözebilir misiniz


Aşağıdaki metinlerde gördüğünüz edebî sanatları gerekçeleriyle izah ediniz

A. Billâh söyleyin bana ey âhuvân-ı deşt

Sizden mi yoksa nev’-i beşerden mi sevdiğim

B. Âşıkâne gönlünü akıtmayaydı yâre su

Olmaz idi vâdi-i aşka düşüp âvâre su

"Kederli bulut,başını ay’a yasladı saatlerce hıçkırdı, inledi ama bir türlü ağlayamadı’

" Âşık Hasan,yüzünü, gözünü eline aldı, kuyumcunun kapısına dayandı, ama sarraf Abuzer ona para vermedi."