Buradaki soruları çözemedim

13:44 ¹ ¹
yuk ve en kuçuk tam sayr degenterin toplamı kaçur?
11)
12)
13)
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) (-1,4)
||2x-31-11=4
A)ANE=A
C)AUA=E
14)
A kümesi, E evrensel kümesinin bir alt kümesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B)ANA’ = 0
D) A-=A
PAq=1
olmak üzere

 1. p’Aq
  II. p’ x q
  III. p q’
  D) (-1,0,3,4)
  A) Yalnız 1.
  E)A-E=A’
  bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri
  1 dir?

D) II ve III.
B) (0, 3)
A) Pazartesi
E) (-4,-1, 1.4)
B) Yalnız II.
C) (-4,4)
D) Cumartesi
Meltem ve Hülya aynı hastanede çalışan iki hemşiredir.
Meltem 6 günde bir Hülya ise 8 günde bir nöbet tutmak-
tadır.
ikisi birlikte ilk kez salı günü nöbet tuttuğuna göre
üçüncü kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar?
B) Perşembe
C) Cuma
C) I ve III.
E) I, II ve III.
a, b, c birer tam sayıdır.
E) Pazar
a b= 12 ve b c = 18
olduğuna göre a + b + c’nin alabileceği en büyük de-
ğer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?
A) 20
B) 27
C) 31
D) 42
E) 62
66