Buna göre, Yusuf hangi soruyu yanlış cevaplamış olabilir?

Yusuf katıldığı bir sınavda cevap sırasını hatırlamasa da “Suffe”, “Alak”, “Ensar” ve “Hicret” cevaplarını verdiğini hatırlamaktadır.Bu sınavdaki sorular şöyledir:

I. Hz. Peygamber ve Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?

II. Mescidi Nebî’nin hemen bitişiğinde yapılan ve eğitim öğretim için kullanılan odalara ne denir?

III. Hz. Peygambere ilk indirilen ayetler hangi surededir?

IV. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?

Buna göre, Yusuf hangi soruyu yanlış cevaplamış olabilir?

A. l.
B II.
C III.
D. IV

Buna göre, Yusuf hangi soruyu yanlış cevaplamıştır?

Sorunun doğru cevabı D dir. Cevap ensar değil Muhacir dir