Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafın- dan teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafın- dan da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.

Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A Meclisin yönetimde etkili olduğu

B Demokratik uygulamalar görüldüğü

C Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği

D Halkın yönetimde söz sahibi olduğu

E Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı

Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: Verilen bilgilerden hükümdarlığın babadan oğula geçtiğine dair bilgi yoktur. Cevap C dir.