Buna göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç br² dir?


Cevap :C

Yukarıda y = f(x) parabolü ve OABC dikdörtgeninin grafik- leri verilmiştir. Buna göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç br² dir?