Buna göre ilk durumda to badaki top sayısı kaçtır?

Bir torbada beş farklı renkte belirli sayıdan

lunmaktadır. Bu topların renklere göre dagin

Grafik 1’de gösterilmiştir.

Grafik 1: Torbadaki Toplanın Renklerine

Buna göre ilk durumda to badaki top sayısı

kaçtır?