Buna göre, f ^ - 1 * (2x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

0 < x < 1 olmak üzere, gerçel sayılarda tanıml

22

\ tan x - cot x = 2/pi

f(x) = 2arccos (sqrt(1 - x))

fonksiyonu veriliyor…

Buna göre, f ^ - 1 * (2x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangi-

sine eşittir?