Buna göre, cos A nin a, b ve c türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b ve c olmak üze- re m(A) = 2.m (B) dir.

Buna göre, cos A nin a, b ve c türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?