Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır?

Bir cismin kazandığı ivmenin cisme uygulanan kuvvete bağ- lı değişim grafiği şekildeki gibidir.

Ivme (m/s²)

0

10

18

► Kuvvet (N)

Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır?

F=m.a olduğu için 18-10=8
8=m.2 m=4 cevap 4