Buna göre, bu öğrenci ilk olarak kaçıncı adım- da hata yapmıştır?

Bir öğrenci,

(2x + 3)(x + 2) = (x - 6)(x - 1)

denkleminin çözüm kümesini bulurken sırasıyla aşağıdaki adımları izlemiştir.

  1. adım: 2x ^ 2 + 4x + 3x + 6 = x ^ 2 - x - 6x + 6

  2. adım: 2x ^ 2 + 7x + 6 = x ^ 2 - 7x + 6

  3. adım: 2x ^ 2 + 7x + 6 - x ^ 2 + 7x - 6 = 0

  4. adım: x ^ 2 + 14x = 0

  5. adım: x ^ 2 = - 14x

  6. adım: (x ^ 2)/x = (- 14x)/x

x = - 14

  1. adım: C. K = {- 14}

Buna göre, bu öğrenci ilk olarak kaçıncı adım- da hata yapmıştır?

A) 2. adım

B) 3. adım

C) 4. adım

D) 5. adım

E) 6. adım

x²+14x=0
x(x+14)=0
x=0
x+14=0
x=-14
ÇK={-14,0}
çözüm böyle. 4. adım da doğru. Ancak 5. adım yanlış diye buldum.