Buna göre, bu havuzun metrekare cinsinden alanı aşa- ğıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir?

Alanı (36x ^ 2 - 96x + 64) * m ^ 2 olan kare şeklindeki arazinin içerisine, arazinin kenarlarına uzaklığı (2x - 3) m ve (2x - 5) m olacak biçimde aşağıdaki gibi dikdörtgen şek- linde bir havuz yapılmıştır.

Buna göre, bu havuzun metrekare cinsinden alanı aşa-

ğıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir?