Buna göre, başlangıçta A ağacının gövdesinde kaç tane halka vardır?

Ağaçların yaşı hesaplanırken gövdede bulunan yaş hal kalarından yararlanılır. Ağaçlarda oluşan halkalara “Yillik Halkalar” adı verilir. Kesilmiş bir ağaçtaki yıllık halkaların sayısı, o ağacın yaşını verir.

(8

Örneğin, görseldeki ağacın yaşı 8’dir.

Aynı tür ve özellikteki A ağacının gövdesindeki halka ile B ağacının gövdesindeki halka sayısının toplamı 60’tır. A ağacının gövdesindeki halka sayısı, B ağacının gövde. sindeki halka sayısına eşit iken A ağacının gövdesindeki halka sayısı B ağacının gövdesindeki halka sayısının 2 katıdır.

Buna göre, başlangıçta A ağacının gövdesinde kaç tane halka vardır?