Buna göre, B firması ile gidip A firması ile dönen toplam öğrenci sayısı kaçtır?

0/₁
2.
Bir okuldaki 135 öğrenci, bir bayram tatilinde evlerine
gidiş ve evlerinden dönüş için A veya B otobüs firmaları
ile seyahat etmiştir. Öğrencilerin 75 tanesi gidişte
A firmasını, 90 tanesi dönüşte B firmasını tercih ederken
86 öğrenci gidiş ve dönüşte farklı firmalar ile seyahat
etmiştir.
Buna göre, B firması ile gidip A firması ile dönen
toplam öğrenci sayısı kaçtır?
A) 22
B) 25
C) 28 D) 31 E) 34