Buna göre, A noktasından yola çıkan bir kişi yalnız sağa ve yukarı doğru hareket ederek A noktasından C noktasına, B noktasına uğramak koşuluyla

 1. Aşağıda bir şehrin birbirini dik kesen cadde ve sokakları-
  nin krokisi verilmiştir.
  A
  Buna göre, A noktasından yola çıkan bir kişi yalnız
  sağa ve yukarı doğru hareket ederek A noktasından
  C noktasına, B noktasına uğramak koşuluyla kaç
  farklı şekilde gidebilir?
  A) 150 B) 180 C) 210 D) 240 E) 270