Buna göre, a-b-c+d işleminin sonucu kaçtır

571-41-… abcd

işleminde elde edilen sonucun son dört rakami a, b, c ve d’dir.

Buna göre, a-b-c+d işleminin sonucu kaçtır?

1 Like