Bulut iletişim nedir ( cloud computing)

Bulut iletişim nedir (cloud computing)

Bulut iletişim nedir (cloud computing)

Bulut iletişimi (cloud computing), internet üzerindeki paylaşılan bir bilgi işlem kaynağına, yazılıma veya veri depolama hizmetine erişim sağlama yöntemidir. Bu hizmetler, kullanıcıların kendi bilgisayarlarına veya sunucularına yüklemeleri gerekmeksizin, uzaktaki sunucular üzerinde çalıştırılabilir.

Bulut iletişimi, özellikle son yıllarda büyük bir popülarite kazanmıştır. Hizmetin temel amacı, veri merkezlerinde barındırılan sunucuları kullanarak güçlü bilgi işlem kaynaklarına sahip olmak ve bunları daha ucuz maliyetlerle sunmak için ekonomik avantajlardan yararlanmaktır. Böylece, kullanıcılar ihtiyaç duydukları herhangi bir hizmeti, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan kullanabilirler.

Bulut iletişiminin en önemli avantajlarından biri, esneklik ve ölçeklenebilirliktir. Kullanıcılar, hizmetlerini düzenleyebilir, değiştirebilir ve bu hizmetlerin kapasitesini artırabilir veya azaltabilirler. Ayrıca, bulut iletişimi, veri kaybı riskini azaltır ve verilerin yedeklenmesini kolaylaştırır.

Üç ana bulut iletişimi türü vardır: altyapı, yazılım ve platform hizmetleri. Altyapı hizmetleri, kullanıcılara sunucu, depolama ve ağ kaynakları sağlar. Yazılım hizmetleri, kullanıcıların uygulamalarını çalıştırmak ve yönetmek için bir platform sağlar. Platform hizmetleri, uygulama geliştirme, test ve dağıtımı için bir arayüz sağlar.