Bulut çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Bulut çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Bulut çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

  1. Yüksek Bulutlar
  • Cirrus (Sirüs)
  • Cirrocumulus (Sirrokümülüs)
  • Cirrostratus (Sirrostratüs)
  1. Orta Bulutlar
  • Altocumulus (Altokümülüs)
  • Altostratus (Altostratüs)
  1. Alçak bulutlar
  • Stratocumulus (Stratokümülüs)
  • Stratus (Stratüs)