Buket ve annesinin boyları toplamı 342 cm dir buketin boyu annesinin boyu nun 8/10 u kadardır buketin boyu kaç cm dir

buket ve annesinin boyları toplamı 342 cm dir buketin boyu annesinin boyu nun 8/10 u kadardır buketin boyu kaç cm dir

buket ve annesinin boyları toplamı 342 cm dir buketin boyu annesinin boyu nun 8/10 u kadardır buketin boyu kaç cm dir?

Cevap:

Buket’in boyu annesinin boyunun 8/10’u kadardır, yani eşitlik olarak ifade edersek:

Buket’in boyu = (8/10) x Annenin boyu

Ayrıca, toplam boyları 342 cm olarak verilmiştir. Bu ifadeyi de kullanabiliriz:

Buket’in boyu + Annenin boyu = 342 cm

Bu iki denklemi birleştirerek, Buket’in boyunu bulabiliriz. İlk denklemi ikinci denklemdeki Buket’in boyu ifadesine yerleştirirsek:

(8/10) x Annenin boyu + Annenin boyu = 342 cm

(18/10)xAnnenin boyu= 342

Annenin boyu= 190 cm,

Buket’in boyu= 342-Annenin boyu=342-190= 152 cm

Cevap 152 cm dir.