Buda fizik aga

Hava direncinin önemsenmediği bir or-
tamda yatay doğrultuda 40 m/s sabit hızla
hareket eden bir arabadan arabaya göre
yatayla 53° açı yapacak şekilde çocuk bir
topu 25 m/s hızla atıyor.
Buna göre top, atıldığı yükseklikten tek-
rar aynı yüksekliğe gelene kadar yatay
doğrultuda kaç m yol alır? (sin53"= 0,8.
cos53°= 0,6, Top atıldığı anda arabanın
hızının değişmediği kabul edilecek.)
K
0-30/2 m/s
0-50 m/s
53
X
Yatay
Yer
Hava direncinin önemsenmediği ortamda
K ve L cisimleri aynı anda K cismi 70 m
yükseklikten yatayla 45° açı yapacak şe-
kilde 30√2 m/s hızla, L cismi ise yerden
yatayla 53° açı yapacak şekilde 50m/s
hızla atılıyor.
Her iki cisim N noktasında karşılaştığına
göre, cisimlerin yatayda aldığı yol X uzak-
lığı kaç m dir?