Bu tarz soruları yapamıyorum

OVAKO
4. Aşağıda kenar uzunlukları 28 m ve 212 m olan dikdört-
gen şeklindeki bir bahçe verilmiştir.
28 m
-212 m
Bu bahçe bir kenar uzunluğu 2-2 m olan eş karesel böl-
gelere ayrılacak ve her bir karesel bölgenin içerisine
4 tane gül fidesi dikilecektir.
Buna göre, bahçeye toplam kaç gül fidesi dikilir?
A) 226
B) 224
C) 222
D) 220

Cevap b mi