Bu srutuda çozermisiniz

пр
0
ndi
B) 1 C) 2²/
3
(²7)=763²1
1
2
134
A)
22-44
E
1
2
K
d, // d₂ olup d, ve d₂ üzerinde dörder farklı
nokta alınıyor.
B)
S
(५) (३)
BC!
F
1
Köşeleri bu sekiz noktadan herhangi üçü
olan tüm üçgenlerden rastgele seçilen
birinin bir köşesinden A olma olasılığı
kaçtır?
i
D)
d₁
dz
3.8
E)
58