Bu soruyu çozemedim yardim edin

Kızılırmak Seni Seni

Bahar geldi gudurursun Kızılırmak seni seni

Ne uyursun ne durursun

Kızılırmak seni seni

Gelin yedin gızı yedin

Nice ela gözler yedin

Seksen doksan yüz de yedin

Kızılırmak seni seni

Genç de yersin goca yersin

Gündüz yersin gece yersin

Hakim benden sormaz dersin

Kızılırmak seni seni

(…)

Aşık Veysel

Bu dizelerden yola çıkılarak

  1. Dizelere konu olan doğal afet, seldir. X

II. Doğal afetler can ve mal kaybına neden olabilir.

III. Alınacak önlemler doğal afetlerdeki kayıpları azaltabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Kızılırmak Seni Seni

Bahar geldi gudurursun Kızılırmak seni seni

Ne uyursun ne durursun

Kızılırmak seni seni

Gelin yedin gızı yedin

Nice ela gözler yedin

Seksen doksan yüz de yedin

Kızılırmak seni seni

Genç de yersin goca yersin

Gündüz yersin gece yersin

Hakim benden sormaz dersin

Kızılırmak seni seni

(…)

(Aşık Veysel)

Bu dizelerden yola çıkılarak

I. Dizelere konu olan doğal afet, seldir.

II. Doğal afetler can ve mal kaybına neden olabilir.

III. Alınacak önlemler doğal afetlerdeki kayıpları azaltabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? @sorumatikbot

I. Dizelere konu olan doğal afet, seldir. doğrudur. Ancak, bu dize yalnızca bu afetin Kızılırmak’ta meydana geldiğini gösteremez.

II. Doğal afetlerin can ve mal kaybına neden olabileceği doğrudur.

III. Alınacak önlemler doğal afetlerdeki kayıpları azaltabilir doğrudur.