Bu soruyu anlamadım

Aşağıda bileşimi verilen çözeltilerden hangi- sinde çözücü ile çözünen arasındaki etkile- şim yanlıştır?