Bu soruyu anlamadım bakar mısınız?

İki aracın toplam dört tekerleği kurn yüzeye temas ettiğine göre;

Traktörün yüzeye uyguladığı basınç kuvveti, römorktan daha fazladır.

Römork üzerindeki yük miktan artar ve tüm tekerlek boyutları traktör arka tekerleği boyutuna getirilirse römor-

kun kum yüzeye batma midan değişmez.

B. Trakdör arkasina römork bağlanırsa kum yüzeye etki eden basing değeri azalır.

yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?