Bu soruya da bakarmisiniz


“Bir çember yayının uzunluğu bu yayı gören merkez açının radyan olarak ölçüsünün mutlak değeri ile çemberin yarıçapının çarpımına eşittir.”

Buna göre, yarıçapı 6 birim çemberde merkez (5pi)/6 açının ölçüsü radyan olan bir yayın uzunluğu kaç birimdir?

Piyi 180le çarp çarpınca 6 ya böl onun sonucunda 5 pi çıkıyor.