Bu soruya bakarmısınız?

7 Aşağıda gergin bir çamaşır pine bag anne baba ve bebek çorap
var
Baba çorabının ipe olan uzaklığı en fazia 40 cm, bebek çorabının ipe olan uzaklığı en fazla 21 cm
olduğuna göre anne çorabının ipe olan en fazla uzaklığı santimetre cinsinden aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) 10/6
B) 20.2
c) 20√3
D) 30/2