Bu soruy çözemediim

cevabı -8/5 olarak buldum. Kesirli ifadelerde genel olarak ters çevirip çarpma işlemini uyguladım

1 Like