Bu sorunun cevabi ne

Sorunun cevabi ne

OKUL
MEN
KUR’
7.
SINIF
Adı v
Sir
FEN BİLİMLERİ
A
19. 2n = 2 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünme aşamaları verilmiştir.
88
XX
Mayoz I
Verilen mayoz bölünme ve aşamaları görselinden yola çıkılarak,
I. Mayoz bölünme sonucunda birbirinden farklı 4 hücre oluşur.
II. Parça değişimi olayı mayoz l’de gerçekleşir.
III. Mayozun I. aşamasında kromozom sayısı yarıya iner.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
X
X
DENEME 02
обит
I ve III
Mayoz II