Bu soruları yapamayan sadece ben miyim

E)
2
3)5
10.
Uygun koşullarda tanıml flonksiyonu,
f(x)=2x+4
olduğuna göre, f(x+1) fonksiyonunun f(x-1) fonksiyonu
türünden aşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4-(x-1)
B)2-1-0)
C)1+x-1)
D) 4+1(x-1)
E) ((x-1)-6
f(x+1)=f(x)+2 fonksiyonu veriliyor.
K(1)-0
olduğuna göre, 1(13) kaçtır?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
F) 28